Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tu Państwo pytania, które najczęściej padają od Pacjentów, którzy nie mieli wcześniej styczności z terapią czy pomocą psychologiczną. Jeśli odpowiedzi nie będą dla Państwa wystarczające, zachęcam do kontaktu mailowego. 

Wnętrze gabinetu

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Przed spotkaniem nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Zachęcam jednak do otwartości w mówieniu o swoim problemie. Bez informacji od pacjenta na temat problemu z jakim przychodzi, trudno będzie dostosować odpowiednie metody pracy i pomocy.

Bardzo trudno jest mówić obcej osobie, jaką jest terapeuta, o swoich trudnościach, jednak bez tego udzielenie pomocy może nie być możliwe. 

2

Ile trwa spotkanie? Ile trwa terapia?

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut. Jeżeli wymaga tego natura problemu, spotkania mogą odbywać się częściej.

Czas trwania terapii jest indywidualny, zależny od wielu czynników, w tym od zgłaszanego problemu. 

3

Kiedy zaczyna się psychoterapia/terapia uzależnień?

Terapia rozpoczyna się po pozytywnie zakończonym procesie diagnostycznym (po 4-5 spotkaniach konsultacyjnych) i zawiązaniu kontraktu terapeutycznego. 

4

Czy uzależnienie można leczyć tylko lekami?

Niestety nie istnieją specyficzne leki, które uwalniające od uzależnień. Leki mają jednak zastosowanie objawowe w zespołach abstynencyjnych, które często wymagają interwencji medycznej w warunkach oddziału. Część leków może pomóc w rzucaniu np. palenia, ale nie leczą! Tutaj podstawowym sposobem postępowania jest psychoterapia uzależnień.

The Positive Mind
Kraków 
Dunajewskiego 4/10
+48 661 181 171

Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie.

Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?

Irvin Yalom