Oferta

Poniżej znajdą Państwo formy pomocy oferowane przez The Positive Mind.
W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest prowadzenie spotkań w formie on-line.
Nie dotyczy to diagnozy psychologicznej, która zawsze odbywa się stacjonarnie w gabinecie. 

01.

Terapia indywidualna osób uzależnionych i nadużywających to wieloetapowy proces leczenia, którego podstawową zasadą jest zbudowanie relacji teraeputycznej opartej na bezpieczeństwie, otwartości i zaufaniu pomiędzy terapeutą, a pacjentem. Jest to proces długotrwały, który stanowi  wyzwanie, którego szczególnie uzależniony musi podjąć się w pełni świadomie.

Terapia rozpoczyna się po procesie konsultacyjnym trwającym zazwyczaj około 4 - 5 spotkań, w trakcie któego zbierane są informacje co do funkcjonowania pacjenta, stawiana jest diagnoza oraz proponowana jest forma terapii. W przypadku podjęcia terapii następuje omówienie kontraktu, który stanowi zasady, które obowiązywać będą w procesie psychoterapii.  W przypadku dużych trudności w utrzymaniu abstynencji, pacjent może zostać skierowany do innej formy leczenia, w której ma większe szanse na powodzenie terapii. Na spotkania zapraszam osoby nie będące pod wpływem alkoholu bądź substancji psychoaktywnych. 

Prowadzę terapię uzależnień dla osób dorosłych. 

Konsultacje: 140 zł

Terapia uzależnień: 130 zł

02.

Terapia osób współuzależnionych jest długim i niełatwym procesem. Osoba współuzależniona zmaga się z problemam z dwóch stron: swojej oraz uzależnionej osoby, najczęściej bardzo bliskiej. Te dwa obszary wzajemnie na siebie wpływają i należy patrzeć na nie całościowo. Zapewnia to terapia indywidualna prowadzona w duchu poczucia zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia.

Terapia rozpoczyna się po 4 - 5 spotkaniach konsultacyjnych, w trakcie któych stawiana jest diagnoza oraz ustalany jest kontrakt obowiązujący w trakcie procesu terapeutycznego. 

Konsultacje: 140 zł

Terapia współuzależnienia: 130 zł

03.

Psychoterapia jest metodą leczenia.

Aby była skuteczna, sesje powinny odbywać się systematycznie. Ponieważ opiera się na relacji terapeutycznej, ważne, by prowadzona była przez tego samego terapeutę.

Każdy proces terapeutyczny jest unikalnym doświadczeniem. Zasady i cele psychoterapii są więc każdorazowo omawiane indywidualnie. Oferowana terapia prowadzona będzie w nurcie psychodynamicznym.

Pierwsze spotkania mają chatakter konsultacyjny, w trakcie których poznaję rózne obszary funkcjonowania pacjenta. Ostatnie spotkania konsultacyjne jest podsumowujące - w jego trakcie przedstawiana jest diagnoza i podejmowana jest decyzja co do dalszej współpracy, ustalany jest kontrakt terapeutyczny oraz cele terapeutyczne. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. 

Konsultacje: 140 zł

Psychoterapia indywidualna: 130 zł

04.

Diagnoza psychologiczna zawsze obejmuje wywiad diagnostyczny oraz obserwację. Na diagnozę zapraszam wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Poniżej przedstawiony jest orientacyjny czas trwania poszczególnych badań. Każde diagnoza objemuje przynajmniej dwie wizyty - pierwsza w trakcie której zbierany jest wywiad oraz druga, w trakcie której przeprowadzane jest badanie. W trakcie odbierania wyników zawsze zapraszam Pacjenta na ich omówienie, gdzie jest także przestrzeń na zadanie ewentualnych pytań i wyjaśnienie wątpliwości (czas takiego spotkania to zazwyczaj 30 min.). Czas trwania pierwszej wizyty to zawsze 50 min. 

Pierwsza wizyta diagnostyczna - 100 zł (czas trwania: 50 min)

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 (MMPI®-2)  -  550 zł  (czas trwania: 100 - 150 min.)

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości (SCID-5-PD) - 600 zł

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Rysowania Zegara – bezpłatnie, Kolorowy Test Połączeń CTT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) – bezpłatnie, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT) - 450 zł (czas trwania: 90 - 100 min.)

DIAGNOZA INTELIGENCJI OGÓLNEJ

WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - 350 zł (czas trwania: 60 - 90 min.)

DIAGNOZA UZALEŻNIENIA

Odpowiednie kwestionariusze w zależności od danych z wywiadu - 250 zł (czas trwania: różny, w zależności od metod)

DIAGNOZA DO CELÓW ZUS, SĄDU, etc.

Odpowiedni dobór narzędzi w zależności od celu i trudności - 600 - 900 zł (czas trwania: różny, w zależności od metod)

DIAGNOZA DOŚWIADCZANIA STRESU I RADZENIA SOBIE Z NIM

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skala do Pomiaru Typu D (DS14) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) - 300 zł (czas trwania: 45 min.)

DIAGNOZA DEPRESJI 

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD) i Skala Depresji Hamiltona (HAMD) - 250 zł (czas trwania: 35- 45 min)

05.

Jeśli doświadczasz kryzysu, ciągłego stresu lub innych trudności, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić pamiętaj, że możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Konsultacje obejmują kilka spotkań (max. 8), podczas których rozeznana zostanie aktualna sytuacja życiowa w jakiej się znajdujesz, problemy z jakimi się zmagasz i ich wpływ na Twoje życie. Następnie zostanie przedstawiona proponowana ścieżka pomocy, która będzie dopasowana do Twoich aktualnych potrzeb. Może to być wsparcie psychologiczne, psychoterapia, konsultacja lekarska, skorzystanie z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej bądź inne drogi wsparcia.

Istnieje możliwość prowadzenia konsultacji w formie on-line. 

Konsultacja psychologiczna: 120 zł (max. 8 wizyt)

06.

Warsztaty stanowią doskonałą okazję dla rozwoju własnych umiejętności oraz poszerzania nieznanych dotąd horyzontów. Istanieje możliwość zorganizowania warsztatów doskonalenia konkretncyh umiejętności (np. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem) jak i zajęć psychoedukacyjnych dotyczących na przykład depresji czy schizofrenii. 

W celu uzyskania informacji co do terminu oraz ceny proszę o kontakt indywidualny.