The Positive Mind

GABINET TERAPEUTYCZNY

                                      Terapia uzależnień | Terapia współuzależnienia 

                                      Psychoterapia indywidualna dorosłych

                                      Konsultacje psychologiczne | Psychoedukacja

                                      Diagnoza psychologiczna

O mnie

Katarzyna Popek

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii stosowanej

na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ciągły rozwój i doskonalenie jest dla mnie priorytetem.

Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

oraz mediatorem sądowym z listy stałych mediatorów

Sądu Okręgowego w Kielcach oraz figuruję w Wykazie Instytucji

i Osób Godnych Zaufania Uprawnionych do Przeprowadzania

Postępowania Mediacyjnego w Sprawach Nieletnich (SO Kielce).

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenie całościowego

z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


Ukończyłam kursy doszkalające z zakresu między innymi:
- terapii schematów
- pracy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie
- opiniowania psychologicznego w sprawach nieletnich
- profilowania kryminalnego
- badania i opracowywania wyników testu MMPI-2, SCID - 5 -PD
- technik psychoterapeutycznych przy wsparciu młodzieży oraz dzieci
- uzależnień chemicznych oraz behawioralnych
- i innych

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie na oddziałach detencyjnych oraz ogólnopsychiatrycznych, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodku Psychoterapii DDA w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 2 lata związana byłam zawodowo z Oddziałem dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie, gdzie prowadziłam terapię grupową. Pracowałam także w zespole leczenia środowiskowego w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce. 

Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce,  Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Regularnie staram się uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach, by stale poszerzać wiedzę i swoje kompetencje.

W swojej pracy dbam o to, aby umożliwić pacjentowi przejście przez czas terapii w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Pracuję pod regularną superwizją, a swoją pracę wykonuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

180627053_10218439978102691_746525585290726115_n.jpg
 
01.

Terapia indywidualna osób uzależnionych i nadużywających to wieloetapowy proces leczenia, którego podstawową zasadą jest zbudowanie relacji teraeputycznej opartej na bezpieczeństwie, otwartości i zaufaniu pomiędzy terapeutą, a pacjentem. Jest to proces długotrwały, który stanowi  wyzwanie, którego szczególnie uzależniony musi podjąć się w pełni świadomie.

02.

Terapia osób współuzależnionych jest długim i niełatwym procesem. Osoba współuzależniona zmaga się z problemam z dwóch stron: swojej oraz uzależnionej osoby, najczęściej bardzo bliskiej. Te dwa obszary wzajemnie na siebie wpływają i należy patrzeć na nie całościowo. Zapewnia to terapia indywidualna prowadzona w duchu poczucia zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia.

03.

Terapia osób współuzależnionych jest długim i niełatwym procesem. Osoba współuzależniona zmaga się z problemam z dwóch stron: swojej oraz uzależnionej osoby, najczęściej bardzo bliskiej. Te dwa obszary wzajemnie na siebie wpływają i należy patrzeć na nie całościowo. Zapewnia to terapia indywidualna prowadzona w duchu poczucia zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia.